Kwalifikacyjne kursy zawodowe KKZ dla dorosłych

Czym jest KKZ?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy  jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Kurs prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

To także łatwy i szybki sposób na uzyskanie nowych kompetencji zawodowych oraz możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności, zamiany pasji w zawód. KKZ to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej.

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty
 • ukończone 18 lat,
 • wniosek o przyjęcie na KKZ (do pobrania tutaj),
 • dowód osobisty do wglądu,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
 • fotografia -1 szt.,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00

Informujemy, że ze względów organizacyjnych decyzja o rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolnym 2017/2018 zostanie podjęta 31.08.2017.

Jakie kursy prowadzimy?
 1. Kwalifikacja R.21- Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  technik architektury krajobrazu - 314202,
  Nauka trwa 2 semestry,
  Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, minimum 2 razy w miesiącu.
 2. Kwalifikacja R.5 - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
  ogrodnik - 611303,
  Nauka trwa 3 semestry (około 1,5 roku),
  Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, min. 2 razy w miesiącu.