Plan VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Architekturze Krajobrazu

13.09.2018 (czwartek)

9.30 - 10.00 Rejestracja grup

10.00 Powitanie

10.30 - 11.00 Wykład 1

11.15-13.00 Prezentacje drużyn (cz.I)

13.00 - Przerwa obiadowa + wykład 2

14.00- 15.30 Prezentacje drużyn (cz.II)

15.30 - Dla zainteresowanych propozycja spaceru z przewodnikiem ( Sopot lub Gdańsk - do wyboru)

14.09.2018 (piątek)

8.00- 8.15 Rejestracja grup

8.30 - 9.00 Powitanie, Ogłoszenie wyników II etapu konkursu

9.15- 10.15 Test indywidualny/ który wyłoni 10 najlepszych architektów krajobrazu / równolegle wykład 3

10.45 Ogłoszenie wyników testu ( + ewentualna dogrywka)

11.00 - 11.45 Konkurencja indywidualna - rywalizacja o index / równolegle wykład 4

12.00 - 12.30 Wyniki konkurencji indywidualnej ( + ewentualna dogrywka)

ok. 13.00- 13.30 Zakończenie konkursu

Zastrzegamy, ze plan ma charakter ramowy i możliwe są, w trakcie konkursu,

pewne przesunięcia czasowe, niezależne od intencji organizatorów