Patronat Polskiej Izby Turystyki

Dostrzegając potrzebę współpracy z praktykami biznesu turystycznego poczyniliśmy starania, aby oprócz wiedzy i umiejetności nabytych w szkole, wyposażyć naszych uczniów w narzędzia, które pomogą im z pasją i zaangażowaniem w niedalekiej przyszłości zaistnieć na rynku pracy.


Polska Izba Turystyki Oddział Pomorski w Gdańsku od roku szkolnego 2017/2018, przez cztery lata całego cyklu nauczania, obejmie swoim patronatem klasę pierwszą w zawodzie technik obsługi turystycznej.

Wsparcie ze strony PIT odbywać będzie się w zakresie praktyk uczniowskich, lekcji turystycznych, szkoleń oraz kursów specjalistycznych. Kładziony będzie także nacisk na upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.
Bardzo cieszymy się z nawiązanej współpracy i mamy nadzieję, że te kontakty efektywnie przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia.