Kalendarium roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu

i Handlowo-Usługowych w roku szkolnym 2018/2019

L.p. / Treść / Data
1. / Przygotowanie obchodów 60-lecia szkoły / wrzesień 2018
2. / Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej (koncepcja i plan pracy szkoły) / 30.08.2018
3. / Rozpoczęcie roku szkolnego / 03.09.2018
4. / "Zebranie rodziców klas I-IV + Rada Pedagogiczna omówienie nadzoru i sprawy bieżące / Ślubowanie klas pierwszych" / 11.09.2018
5. / Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Architekturze Krajobrazu / 13-14.09.2018
6. / Rada szkoleniowa (RODO) / 11.10.2018
7. / 60-lecie szkoły / 05.10.2018
8. / Rada Pedagogiczna – omówienie i analiza matury i egzaminów zawodowych / 23.10.2018
9. / XV Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej / 6.11.2018
10. / Zebranie rodziców wszystkich klas / 22.11.2018
11. / Wigilia szkolna / 21.12.2018
12. / Ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze / 21.12.2018
13. / Zakończenie I półrocza / 21.12.2018
14. / Zimowa przerwa świąteczna / 23-31.12.2018
15. / Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej / 03.01.2019
16. / Wywiadówki po I półroczu / 08.01.2019
17. / Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej / 10.01.2019
18. / Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej / 24.01.2019
19. / Ferie zimowe / 11.02 – 24.02.2019
20. / Rada szkoleniowa / 1+.03.2019
21. / Zebranie rodziców wszystkich klas / 26.03.2019
22. / XV Wojewódzki Turniej Kabaretów / marzec 2019
24. / Wiosenna przerwa świąteczna / 18.04 – 24.04.2019
25. / Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach maturalnych / 17.04.2019
26. / Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej dla klas maturalnych. Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej w tym szkolenie zespołów egzaminacyjnych „Matura 2019” / 24.04.2019
27. / Akademia w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja / 30.04.2019
28. / Zakończenie zajęć dla klas maturalnych / 26.04.2019
29. / Pisemne i ustne egzaminy maturalne / maj 2019
30. / Zebranie rodziców wszystkich klas / 21.05.2019
31. / Szkolenie zespołów egzaminacyjnych „Egzamin zawodowy 2018” / czerwiec 2019
32. / Ostateczny termin wystawiania ocen / 14.06.2019
33. / Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej / 17.06.2019
34. / Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych / 21.06.2019
35. / Ferie letnie / 21.06-31.08.2019
36. / Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej / 25.06.2019

Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania

klasy maturalne – 10.04.2019 r.

klasy I / II / III – 31.05.2019 r.

Ramowy kalendarz może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych niezależnych od dyrekcji szkoły / nie dających się obecnie przewidzieć.