Kalendarium roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w roku szkolnym 2017/2018

L.p.

Treść

Data

1.

Przygotowanie obchodów 60-lecia szkoły

cały rok szkolny

2.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

29.08.2017

3.

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2017

4.

Zebranie rodziców klas I-IV + Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły i nadzoru

14.09.2017

5.

Rada szkoleniowa

27.09.2017

6.

Giełda roślin

wrzesień

7.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13.10.2017

8.

Rada Pedagogiczna – omówienie i analiza matury i egzaminów zawodowych

19.10.2017

9.

XIV Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej

09.11.2017

10.

Zebranie rodziców wszystkich klas

21.11.2017

11.

Wigilia szkolna

20.12.2017

12.

Ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze

22.12.2017

13.

Zakończenie I półrocza

22.12.2017

14.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2017

15.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

03.01.2018

16.

Wywiadówki po I półroczu

09.01.2018

17.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

11.01.2018

18.

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

24.01.2018

19.

Ferie zimowe

29.01 – 11.02.2018

20.

Zebranie rodziców wszystkich klas

27.03.2018

21.

XV Wojewódzki Turniej Kabaretów

marzec 2018

22.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03 – 03.04.2018

23.

Rada szkoleniowa

18.04.2018

24.

Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach maturalnych

20.04.2018

25.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej dla klas maturalnych. Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej         w tym szkolenie zespołów egzaminacyjnych „Matura 2018”

24.04.2018

26.

Akademia w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30.04.2018

27.

Zakończenie zajęć dla klas maturalnych

27.04.2018

28.

Pisemne i ustne egzaminy maturalne

maj 2018

29.

Zebranie rodziców wszystkich klas

22.05.2018

30.

Szkolenie zespołów egzaminacyjnych „Egzamin zawodowy 2018”

czerwiec 2018

31.

Ostateczny termin wystawiania ocen

18.06.2018

32.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

19.06.2018

33.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.2018

34.

Ferie letnie

25.06-31.08.2018

35.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

26.06.2018

Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania:

  • klasy maturalne – 10.04.2018 r..
  • klasy I, II, III – 04.06.2018 r.

Ramowy kalendarz może ulec mianie z przyczyn obiektywnych niezależnych od dyrekcji szkoły, nie dających się obecnie przewidzieć.