Nasza szkoła przywiązuje dużą wagę do kształtowania postaw patriotycznych. W tym celu podejmuje różne działania mające wzmocnić odczuwanie tożsamości narodowej oraz dumy z polskiej historii i tradycji. Jednym z tych działań było  zorganizowanie  kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej.
W bieżącym roku XIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej dla gimnazjów województwa pomorskiego odbyła się 8 listopada z okazji obchodów Święta Niepodległości. Honorowym patronatem konkurs objęli Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i Prezydent Miasta Gdańska.
Młodzież z 18 placówek zaprezentowała swoje talenty wokalno-instrumentalne oraz recytatorskie w pięknej, reprezentacyjnej sali szkolnej, mieszczącej stu dwudziestu widzów.. Młodzi wykonawcy, którzy przystąpili do zmagań konkursowych zaprezentowali wysoki poziom artystyczny o różnorodnym repertuarze obejmującym polskie pieśni patriotyczne od czasów najdawniejszych aż po współczesne. Oceniani byli przez jury w składzie: przewodnicząca - profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku, dyrygent, teoretyk muzyki dr hab. Aleksandra Grucza - Rogalska,   mgr Beata Śnieg - Pedagog Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, mgr Anna Matyszkiewicz i mgr Marzena Marczewska – polonistki naszej szkoły. Jury dostrzegło wśród wykonawców wybitnie utalentowanych uczniów. Grand Prix Konkursu zdobył Nikodem Ostrowski  z Gimnazjum im. K. Jegiellończyka   w Trąbkach Wielkich za recytację wiersza Krzysztofa Koehlera „Odpowiedź”.
Wszyscy laureaci konkursu nagrodzeni zostali przepięknymi, ręcznie malowanymi  statuetkami, ufundowanymi przez Wojewodę Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha. Nagrodzona młodzież wyróżniła się podczas występów doskonałym zrozumieniem prezentowanych utworów, zaangażowaniem emocjonalnym, ładną dykcją, piękną barwą głosu oraz odpowiednim ubiorem rzutującym na całość wizerunku scenicznego.

XIII Wojewódzki...
Download
XIII Wojewódzki...
Download
XIII Wojewódzki...
Download
XIII Wojewódzki...
Download
XIII Wojewódzki...
Download
XIII Wojewódzki...
Download
XIII Wojewódzki...
Download
XIII Wojewódzki...
Download
XIII Wojewódzki...
Download
XIII Wojewódzki...
Download
XIII Wojewódzki...
Download
XIII Wojewódzki...
Download
XIII Wojewódzki...
Download
XIII Wojewódzki...
Download
XIII Wojewódzki...
Download
XIII Wojewódzki...
Download
XIII Wojewódzki...
Download
XIII Wojewódzki...
Download
XIII Wojewódzki...
Download
XIII Wojewódzki...
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery