Grono pedagogiczne

 Dyrektor

Jadwiga Chys

 

Kierownik szkolenia praktycznego

Gabriela Kosobudzka

 

Kierownik warsztatów szkolnych

 

 

Język polski

Marzena Marczewska
Anna Matyszkiewicz

II atk, IV atk
I atk, II t

Język angielski

Adam Krupiński
Andrzej Zięba
Joanna Leopold

 

III tot

Język rosyjski

Berarda Kniaź

 

Język niemiecki

January Hirsz

 

Historia i wos

Beata Spławnik

III tot

Wiedza o kulturze

Marzena Marczewska

 

Matematyka

Gabriela Kosobudzka
Michał Bartkowiak


I t

Fizyka

Arkadiusz Sumionka

 

Chemia

Beata Katanowska

 

Biologia

Joanna Pyśk

 

Geografia

Lucyna Pisiak

 

Przedmioty informatyczne

Michał Bartkowiak

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Beata Katanowska

 

Wychowanie fizyczne

Iwona Warda-Czajka
Mirosław Szołucha

 

Przedmioty zawodowe

Justyna Stagun
Joanna Leopold
Irena Wilamowska
Iwona Ślepowrońska
Małgorzata Klawikowska
IV tor
III tor

Przedmioty zawodowe

Jadwiga Chys
Joanna Pyśk
Monika Małecka
Aneta Lewonik


III atk

Religia

 

 

Pedagog

Joanna Pacewicz Biegańska

 

Biblioteka

Małgorzata Rezmer