2016

nowe tunele foliowe
Uroczyste otwarcie tuneli foliowych - listopad 2016

7 listopad 2016 r. na długo zostanie w naszej pamięci. Był to dla nas szczególny dzień, dzień otwarcia nowoczesnych w pełni wyposażonych tuneli dydaktycznych. Nowo powstały obiekt to trzynawowy blok foliowy, tworzący  wielkopowierzchniową przestrzeń do nauki oraz uprawy roślin ozdobnych i użytkowych. I choć swoim wyglądem przypomina przydomowe szklarnie nazywamy go tunelem foliowym, przystosowanym do uprawy warzyw i roślin przez cały rok.

2013

Nowy budynek dydaktyczny
Budowa nowego budynku dydaktycznego dla szkoły - czerwiec 2013 rok

We wrześniu  2013 z okazji 55-lecia szkoły oddany został do użytku nowy  budynek warsztatowy z pracownią projektową oraz nowoczesną salą komputerową z oprogramowaniem do projektowania graficznego Adobe Design and Web, oprogramowaniem do grafiki wektorowej Corel Draw oraz do projektowania AutoCad z biblioteką obiektów właściwą dla architektury krajobrazu. W salach tych wiedzę praktyczną zdobywają uczniowie kierunku technik architektury krajobrazu oraz technik organizacji reklamy.

2006

W dniu 1 września 2006 r. szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo - Usługowych im. Władysława Szafera w Gdańsku. Zespół tworzą następujące szkoły: Technikum nr 7 kształcące w zawodach technik architektury krajobrazu, technik handlowiec, technik hodowca koni (od 2007 r.) i technik obsługi turystycznej (od 2010 r.) oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 ucząca zawodów ogrodnika i sprzedawcy.

1993 - 2005

Kolejna zmiana w strukturze szkoły to otwarcie w 1993 roku nowego kierunku: pracownik administracyjno - biurowy oraz utworzenie w roku 1995 liceum handlowego. W 2002 roku w ramach reformy oświaty powołano następujące typy szkół na podbudowie gimnazjum: technikum kształcące w zawodach technik architektury krajobrazu i technik handlowiec oraz liceum profilowane (profil usługowo-gospodarczy).

1989

W roku 1989 na miejsce Technikum Terenów Zieleni dla Pracujących powołano dzienne Technikum Terenów Zieleni o profilu urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, specjalizacja urządzanie i pielęgnacja terenów zabytkowych.

1958 -1979

Pierwszy budynek szkolny
Pierwszy budynek szkolny przy ulicy Czyżewskiego 29

Pierwsze zajęcia odbyły się 1 listopada 1958 roku w Zasadniczej Szkole Terenów Zieleni, w budynku przyjętym po Zasadniczej Szkole Gospodarczej przy ulicy Czyżewskiego 29. Od 1 września 1967 roku szkoła zmieniła nieco charakter i nazwę. Brzmiała ona Technikum i Zasadnicza Szkoła Terenów Zieleni. W 1967 roku, po pięciu latach przygotowań, rozpoczynają się również prace przy budowie nowego budynku szkolnego.