2013

Nowy budynek dydaktyczny - otwarcie
Otwarcie nowego budynku dydaktycznego dla szkoły - czerwiec 2013 rok

We wrześniu  2013 z okazji 55-lecia szkoły oddany został do użytku nowy  budynek warsztatowy z pracownią projektową oraz nowoczesną salą komputerową z oprogramowaniem do projektowania graficznego Adobe Design and Web, oprogramowaniem do grafiki wektorowej Corel Draw oraz do projektowania AutoCad z biblioteką obiektów właściwą dla architektury krajobrazu. W salach tych wiedzę praktyczną zdobywają uczniowie kierunku technik architektury krajobrazu oraz technik organizacji reklamy.

W tym samym roku - 2013 - udostępniony został uczniom oraz mieszkańcom Oliwy, ogród dydaktyczny, będący miejscem nauki, zabawy i integracji. Zaprojektowany został przez panią dyrektor szkoły mgr inż. Jadwigę Chys a wykonany przez uczniów w ramach zajęć praktycznych. Jest on istotnym elementem w kształceniu praktycznym technika architektury krajobrazu ale nie tylko.
Co roku gościmy zaprzyjaźnionych przedszkolaków.  Dzieci mają okazję aktywnie spędzić czas uczestnicząc w zabawach ruchowych i rozwiązując zadania związane z przyrodą. Zdobywają kwalifikacje ogrodnika, ekologa, florysty, biologa, projektanta ogrodów i zoologa, świetnie się przy tym bawiąc. Nasi uczniowie kierunku technik obsługi turystycznej mogą zaś sprawdzić się w roli „animatorów czasu wolnego”.
W naszym szkolnym ogrodzie przeprowadzone zostały zajęcia we współpracy z Wydziałem Przyrodniczym Oliwskiej Akademii Sztuki, skierowane  do mieszkańców Oliwy i nie tylko. Zajęcia warsztatowe dotyczą szeroko rozumianej edukacji ogrodniczej, ekologicznej i florystycznej, oprócz wymiaru dydaktycznego posiadały też inną niewątpliwą zaletę - aktywizują i integrują mieszkańców dzielnicy.