Dokumenty

do klasy pierwszej

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Gdańsku prowadzona jest przy pomocy systemu elektronicznego. Jednak, oprócz elektronicznego wypełnienia podania...

Czytaj więcej

Terminy

co, gdzie, kiedy....

w  postępowaniu  rekrutacyjnym  oraz  postępowaniu uzupełniającym  do  klas  pierwszych  szkół  ponadgimnazjalnych na  terenie województwa pomorskiego

Czytaj więcej

Regulamin

i harmonogram rekrutacji

Podstawą przyjęcia do szkoły jest suma zgromadzonych punktów, czyli suma punktów z ocen uzyskanych na świdectwie oraz wyników egzaminu gimnazajalnego.

Czytaj więcej