Dokumenty

do klasy pierwszej

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Gdańsku prowadzona jest przy pomocy systemu elektronicznego. Jednak, oprócz elektronicznego wypełnienia podania...

należy zgłosić się do naszej szkoły z następującymi KOMPLETEM dokumentów:
- wydrukowane podanie z naboru elektronicznego (www.nabor-pomorze.edu.com.pl)
- 2 zdjęcia legitymacyjne,
- kserokopia aktu urodzenia,
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku