Terminy

co, gdzie, kiedy....

w  postępowaniu  rekrutacyjnym  oraz  postępowaniu uzupełniającym  do  klas  pierwszych  szkół  ponadgimnazjalnych na  terenie województwa pomorskiego

Kiedy zostaniesz już uczniem naszej szkoły, konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji o: niedługo pojawią się szczegółowe informacje