Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Absolwent w zawodzie ogrodnika zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany będzie do podejmowania pracy w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się  uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym,  uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem. konserwacją terenów zieleni, prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze.

Czytaj więcej

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Absolwent po zakończeniu nauki  bedzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i kształtowaniem krajobrazu, a zwłaszcza do realizacji i pielęgnacji terenów zieleni,  projektowania obiektów roślinnych architektury krajobrazu  z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych obiektów roślinnych architektury krajobrazu, prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z projektowaniem, zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni.

Czytaj więcej