RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych ( K.1 zawód florysta/ symbol 343203)

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestry

Liczba godzin 
w cyklu nauczania

I

II

1.

Podstawy przedsiębiorczości           ( tylko dla tych , którzy wcześniej nie realizowali tego przedmiotu)

20

 

20

 

Łączna liczba godzin

20

 

20

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM

1.

Materiałoznawstwo roślinne i nieroślinne

30

15

45

2.

Kulturowe podstawy florystyki

10

 

10

3.

Środki wyrazu twórczego

25 

 

25

4.

Kompozycje florystyczne

35

25

60

5.

Przedsiębiorstwo florystyczne

 

15

15

6.

Język obcy we florystyce

 

15

15

 

Łączna liczba godzin

100

 70

170

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1.

Wykonywanie kompozycji florystycznych

70

100

170

 

Łączna liczba godzin

70

100

170

 

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

170

170

340

 

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

180

180

360

 

Praktyka zawodowa – organizowana we własnym zakresie

 80

80 

4 tygodnie