RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu ( K.2 w zawodzie technik architektury krajobrazu / symbol 314202)

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestry

Liczba godzin 
w cyklu nauczania

I

II

1.

Podstawy przedsiębiorczości           ( tylko dla tych , którzy wcześniej nie realizowali tego przedmiotu)

-

20

20

 

Łączna liczba godzin

 

20

20

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM

1.

Podstawy architektury krajobrazu

40

-

40

2.

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu

70

 -

70

3.

Działalność gospodarcza                   w architekturze krajobrazu

20

 

20

4.

Obiekty architektury krajobrazu

40

40

80

5.

przepisy ruchu drogowego ( tylko dla tych , którzy wcześniej nie realizowali tego przedmiotu)o

 

15

15

6.

Język obcy zawodowy

 -

20

20

 

Łączna liczba godzin

170

75

245

PRZEDMIOTY ZAWODOWE W KSZTAŁCENIU PRAKTYCZNYM

1.

Projekty obiektów architektury krajobrazu

30

70

100

 

Łączna liczba godzin

30

70

100

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

200

145

345

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

200

165

365

Praktyka zawodowa

 

80 

2 tygodnie