technik organizacji reklamy

organizacja reklamy
technik organizacji reklamy

Kierunek łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, psychologiczną, informatyczną oraz artystyczną. Przeznaczony jest dla osób kreatywnych, twórczych, mających wiele pomysłów, chcących je realizować oraz lubiących kontakt z innymi ludźmi i pracę zespołową.

Jeśli interesujesz się tworzeniem fotografii, nagrywaniem filmów, chcesz poznać pracę grafika komputerowego, zobaczyć jak tworzy się strony internetowe, wpływać na innych ludzi, przeprowadzać badania marketingowe i je analizować, to jest to zawód dla ciebie.

Reklama to domena XXI wieku i współczesny świat bez niej nie istnieje. Zawody z nią związane mają bardzo dużą przyszłość. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę w działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu takich jak prasa, radio, telewizja, agencjach i studiach graficznych, agencjach d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (Public Relations).

Dla uczniów tego kierunku wprowadzamy innowację FOTOGRAFIA produktu w reklamie.

Ważne przy rekrutacji

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, informatyka
przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

Podczas trwania nauki
 1. uczniowie zdają dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  - A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych - pod koniec klasy trzeciej
  - A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej - po pierwszym semestrze klasy czwartej
 2. uczniowie odbywają praktyki zawodowe w trójmiejski firmach
  - 4 tygodnie w klasie trzeciej
Czego będziemy się uczyć?
 • - planować i organizować działalność reklamową i promocyjną,
 • - określać cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa,
 • - sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych,
 • - stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych,
 • - planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach,
 • - nadzorować proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców,
 • - stosować metody badań rynku reklamy,
 • - testować projekty i przekazy reklamowe przed publikacją,
 • - oceniać wartość przygotowanych reklam,
 • - oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 • - wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej,
 • - opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych,
 • - prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami,
 • - przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.
Po zakończeniu nauki

technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • - organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych
 • - organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej
 • - projektowania oraz wykonywania środków reklamowych z wykorzystaniem najnowszych programów graficznych dostępnych na rynku

Po zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wyższej uczelni - preferowane kierunki studiów: reklama i grafika komputerowa, sztuka nowych mediów, kierunki plastyczne, marketing.