Kategoria: uncategorised

Nudne siedzenie w ławce? Zdecydowanie nie! Jesteśmy szkołą dynamiczną, bardzo zaangażowaną w życie dzielnicy i miastaNudne siedzenie w ławce? Zdecydowanie nie! Jesteśmy szkołą dynamiczną, bardzo zaangażowaną w życie dzielnicy i miasta

Wychodzimy z inicjatywami na zewnątrz i zapraszamy gości do siebie na szereg imprez. Od lat współpracujemy ze środowiskiem lokalnym. Aktywnie uczestniczymy w różnych akcjach, a bardzo często jesteśmy ich organizatorem.