Wyprzedaże, rabaty na wyprakę i plecaki szkolne w Gdańsku.

Kształcenie zawodowe w czteroletnim technikum dla młodzieży

Liceum czy technikum, a może branżowa szkoła I stopnia? To pytania, na które musi odpowiedzieć sobie każdy gimnazjalista i jego rodzice. Wybór szkoły na tym etapie edukacji może zadecydować o szansach na ciekawą pracę w przyszłości. Architektura krajobrazu, obsługa turystyczna, organizacja reklamy i ogrodnik to propozycje ciekawych zawodów z przyszłością w naszej Małej Akademii Projektu.
Nauka w liceum trawa trzy lata, potem studia licencjackie kolejne trzy i magisterskie dwa. Razem osiem lat nauki. Czy gwarantuje to w przyszłości karierę? Coraz częściej słyszy się, że osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy jest za dużo, a poszukiwani są fachowcy. Pracodawcy poszukują osób z doświadczeniem, a nie teoretyków, których muszą uczyć od podstaw zawodu. Obecnie sukces osiąga ten, kto potrafi połączyć teorię z praktyką.
Nauka w technikum w ciągu czterech lat pozwala na szybkie zyskanie samodzielnościzdobycie doświadczenia podczas praktyk oraz staży i nie zamyka drogi do dalszej edukacji w szkole policealnej czy na studiach. Umożliwia zdobycie ciekawgo zawodu i matury jednocześnie. Uczniowie technikum maja takie same przedmioty ogólnokształcące jak w liceum. Połowa zajęć z przedmiotów zawodowych odbywa się w formie praktycznej w specjalistycznych pracowniach.
Każdy zawód w naszym technikum podzielony jest na dwie kwalifikacje. Po zdaniu egzaminów potwierdzających każdą z nich otrzymuje się świadectwo. Po uzyskaniu wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu otrzymyje się oprócz świadectwa ukończenia technikum, państwowy dyplom technika. Niektóre zawody mogą mieć wspólne kwalifikacje, umożliwia to dynamiczny, przystosowany do zmian na rynku pracy rozwój kariery zawodowej. W krótkim czasie można uzupełnić brakującą wiedzę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i w prosty sposób zdobyć nowy zawód. Najlepsze plecaki go Technikum Gdańsk