Wyprzedaże, rabaty na wyprakę i plecaki szkolne w Gdańsku.

Kształcenie zawodowe w trzyletniej branżowej szkole I stopnia dla młodzieży

Nauka w branżowej szkole I stopnia nastawiona jest przede wszystkim na zdobywanie podczas nauki konkretnych umiejętności. Oznacza to, że uczniowie spędzają w szkole 2-3 dni w tygodniu, a pozostałe na praktykach. Taki system nauki zapewnia doskonałe przygotowanie do podjęcia pracy już po trzech latach nauki. Nasza szkoła dysponuje własnym, nowoczesnym zapleczem warsztatowym przystosowanym do kształcenia w zawodzie ogrodnik.

Czy możliwa jest dalsza nauka? Oczywiście, że tak. Absolwenci mogą kontynuować naukę w 2-letniej branżowej szkole II stopnia. Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Uczniowie po ukończeniu takiej szkoły będą mogli kontynuować naukę nawet na studiach wyższych.