Wyprzedaże, rabaty na wyprakę i plecaki szkolne w Gdańsku.

Kształcenie zawodowe branżowej szkole dla młodzieży

Poznaj szczegóły programu szkoły zawodowej dla Młodzieży

zsz7.pl

Nauka w branżowej szkole I stopnia nastawiona jest przede wszystkim na zdobywanie podczas nauki konkretnych umiejętności. Oznacza to, że uczniowie spędzają w szkole 2-3 dni w tygodniu, a pozostałe na praktykach. Taki system nauki zapewnia doskonałe przygotowanie do podjęcia pracy już po trzech latach nauki. Nasza szkoła dysponuje własnym, nowoczesnym zapleczem warsztatowym przystosowanym do kształcenia w zawodzie ogrodnik.

Czy możliwa jest dalsza nauka? Oczywiście, że tak. Absolwenci mogą kontynuować naukę w 2-letniej branżowej szkole II stopnia. Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Uczniowie po ukończeniu takiej szkoły będą mogli kontynuować naukę nawet na studiach wyższych.

Liceum czy technikum zawodowe?

Liceum czy technikum, a może branżowa szkoła I stopnia? To pytania, na które musi odpowiedzieć sobie każdy gimnazjalista i jego rodzice. Wybór szkoły na tym etapie edukacji może zadecydować o szansach na ciekawą pracę w przyszłości. Architektura krajobrazu, obsługa turystyczna, organizacja reklamy i ogrodnik to propozycje ciekawych zawodów z przyszłością w naszej Małej Akademii Projektu.


primarkPatronatem medialnym Akademii Projektu jest Firma Brytyjka, oferująca dodatki Primark Online Shop, Atmosphere, Kono i innych wiodących brytyjskich marek.


czytelnia uczniówNauka w liceum trawa trzy lata, potem studia licencjackie kolejne trzy i magisterskie dwa. Razem osiem lat nauki. Czy gwarantuje to w przyszłości karierę? Coraz częściej słyszy się, że osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy jest za dużo, a poszukiwani są fachowcy. Pracodawcy poszukują osób z doświadczeniem, a nie teoretyków, których muszą uczyć od podstaw zawodu. Obecnie sukces osiąga ten, kto potrafi połączyć teorię z praktyką.
Nauka w technikum w ciągu czterech lat pozwala na szybkie zyskanie samodzielnościzdobycie doświadczenia podczas praktyk oraz staży i nie zamyka drogi do dalszej edukacji w szkole policealnej czy na studiach. Umożliwia zdobycie ciekawgo zawodu i matury jednocześnie. Uczniowie technikum maja takie same przedmioty ogólnokształcące jak w liceum. Połowa zajęć z przedmiotów zawodowych odbywa się w formie praktycznej w specjalistycznych pracowniach.

Każdy zawód w naszym technikum podzielony jest na dwie kwalifikacje. Po zdaniu egzaminów potwierdzających każdą z nich otrzymuje się świadectwo. Po uzyskaniu wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu otrzymyje się oprócz świadectwa ukończenia technikum, państwowy dyplom technika. Niektóre zawody mogą mieć wspólne kwalifikacje, umożliwia to dynamiczny, przystosowany do zmian na rynku pracy rozwój kariery zawodowej. W krótkim czasie można uzupełnić brakującą wiedzę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i w prosty sposób zdobyć nowy zawód.


Gdzie jeszcze szukać inspiracji na temat kursów zawodowych?

W tym celu polecamy przejrzeć serwisy i blogi branżowe, ukierunkowane na tematykę edukacyjną.

Zobacz nasz poradnik dla MłodzieżyZapoznaj się z poradnikami biblioteki