Kategoria: historia

1958-19791958-1979

Pierwsze zajęcia odbyły się 1 listopada 1958 roku w Zasadniczej Szkole Terenów Zieleni, w budynku przyjętym po Zasadniczej Szkole Gospodarczej przy ulicy Czyżewskiego 29. Od 1 września 1967 roku szkoła

19891989

W roku 1989 na miejsce Technikum Terenów Zieleni dla Pracujących powołano dzienne Technikum Terenów Zieleni o profilu urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, specjalizacja urządzanie i pielęgnacja terenów zabytkowych.

1993-20051993-2005

Kolejna zmiana w strukturze szkoły to otwarcie w 1993 roku nowego kierunku: pracownik administracyjno – biurowy oraz utworzenie w roku 1995 liceum handlowego. W 2002 roku w ramach reformy oświaty

20062006

W dniu 1 września 2006 r. szkoła zsz7 otrzymała nazwę Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych im. Władysława Szafera w Gdańsku. Zespół tworzą następujące szkoły: Technikum nr 7

20132013

We wrześniu 2013 z okazji 55-lecia szkoły oddany został do użytku nowy budynek warsztatowy z pracownią projektową oraz nowoczesną salą komputerową z oprogramowaniem do projektowania graficznego Adobe Design and Web,

20162016

7 listopad 2016 r. na długo zostanie w naszej pamięci. Był to dla nas szczególny dzień, dzień otwarcia nowoczesnych w pełni wyposażonych tuneli dydaktycznych. Nowo powstały obiekt to trzynawowy blok