Wyprzedaże, rabaty na wyprakę i plecaki szkolne w Gdańsku.

1958-1979

Pierwsze zajęcia odbyły się 1 listopada 1958 roku w Zasadniczej Szkole Terenów Zieleni, w budynku przyjętym po Zasadniczej Szkole Gospodarczej przy ulicy Czyżewskiego 29. Od 1 września 1967 roku szkoła zmieniła nieco charakter i nazwę. Brzmiała ona Technikum i Zasadnicza Szkoła Terenów Zieleni. W 1967 roku, po pięciu latach przygotowań, rozpoczynają się również prace przy budowie nowego budynku szkolnego.

24 kwietnia 1970 roku odbyły się „przenosiny”. Od tego dnia zaczyna się nowy etap szkolnego życia przy ulicy Czyżewskiego 31. Równolegle oddano nowe szklarnie.
W 1972 roku dodatkowo oddano do użytku dobudowany pawilon z dodatkowymi salami lekcyjnymi. Został on ufundowany przez Zjednoczenie Przemysłu Chemicznego w Gliwicach. W roku 1973 ponownie nazwa szkoły uległa zmianie na Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 i Technikum Terenów Zieleni dla Pracujących.

Aktem erekcyjnym z dnia 1 stycznia 1974 roku, decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku, powołano zbiorczy zakład szkoleniowy o nazwie Zespół Szkół Zawodowych nr 7. Powstał on z połączenia Liceum Ekonomicznego z Gdańska Wrzeszcza z Zasadniczą Szkołą Zawodową nr 4 i Technikum Terenów Zieleni dla Pracujących. Od 1 września 1974 roku dołączono do zespołu szkół klasę dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, przygotowującą ich do zawodu ogrodnika terenów zieleni. Dwa lata później otwarto w Zespole Szkół Zawodowych nr 7 Szkołę Przysposabiającą do Zawodu.

W roku 1979 w skład szkoły zasadniczej weszły klasy wielozawodowe, w których uczniowie kształcili się w różnych zawodach; fryzjer, cukiernik, ciastkarz, piekarz, zegarmistrz, złotnik, sprzedawca, stolarz.