Wyprzedaże, rabaty na wyprakę i plecaki szkolne w Gdańsku.

1993-2005

Kolejna zmiana w strukturze szkoły to otwarcie w 1993 roku nowego kierunku: pracownik administracyjno – biurowy oraz utworzenie w roku 1995 liceum handlowego. W 2002 roku w ramach reformy oświaty powołano następujące typy szkół na podbudowie gimnazjum: technikum kształcące w zawodach technik architektury krajobrazu i technik handlowiec oraz liceum profilowane (profil usługowo-gospodarczy).

W 2005 r. oferta plecaków do szkoły została powiększona przez utworzenie szkoły policealnej w zawodzie technik architektury krajobrazu, o jednorocznym cyklu nauki dla absolwentów liceum o profilu kształtowanie środowiska i dwuletnim dla absolwentów pozostałych liceów.