Wyprzedaże, rabaty na wyprakę i plecaki szkolne w Gdańsku.

2006

W dniu 1 września 2006 r. szkoła zsz7 otrzymała nazwę Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych im. Władysława Szafera w Gdańsku. Zespół tworzą następujące szkoły: Technikum nr 7 kształcące w zawodach technik architektury krajobrazu, technik handlowiec, technik hodowca koni (od 2007 r.) i technik obsługi turystycznej (od 2010 r.) oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 ucząca zawodów ogrodnika i sprzedawcy.