Wyprzedaże, rabaty na wyprakę i plecaki szkolne w Gdańsku.

technik organizacji reklamy

Kierunek łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, psychologiczną, informatyczną oraz artystyczną. Przeznaczony jest dla osób kreatywnych, twórczych, mających wiele pomysłów, chcących je realizować oraz lubiących kontakt z innymi ludźmi i pracę zespołową.

Jeśli interesujesz się tworzeniem fotografii, nagrywaniem filmów, chcesz poznać pracę grafika komputerowego, zobaczyć jak tworzy się strony internetowe, wpływać na innych ludzi, przeprowadzać badania marketingowe i je analizować, to jest to zawód dla ciebie.

Reklama to domena XXI wieku i współczesny świat bez niej nie istnieje. Zawody z nią związane mają bardzo dużą przyszłość. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę w działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu takich jak prasa, radio, telewizja, agencjach i studiach graficznych, agencjach d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (Public Relations).

Dla uczniów tego kierunku wprowadzamy innowację FOTOGRAFIA produktu w reklamie.

Ważne przy rekrutacji

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, informatyka
przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

Podczas trwania nauki
 1. uczniowie zdają dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  – A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych – pod koniec klasy trzeciej
  – A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej – po pierwszym semestrze klasy czwartej
 2. uczniowie odbywają praktyki zawodowe w trójmiejski firmach
  – 4 tygodnie w klasie trzeciej
Czego będziemy się uczyć?
 • – planować i organizować działalność reklamową i promocyjną,
 • – określać cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa,
 • – sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych,
 • – stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych,
 • – planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach,
 • – nadzorować proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców,
 • – stosować metody badań rynku reklamy,
 • – testować projekty i przekazy reklamowe przed publikacją,
 • – oceniać wartość przygotowanych reklam,
 • – oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 • – wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej,
 • – opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych,
 • – prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami,
 • – przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.
 • zapraszamy też na pomoce szkolne, dydaktyczne dla uczniów
Po zakończeniu nauki

technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • – organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych
 • – organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej
 • – projektowania oraz wykonywania środków reklamowych z wykorzystaniem najnowszych programów graficznych dostępnych na rynku

Po zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wyższej uczelni – preferowane kierunki studiów: reklama i grafika komputerowa, sztuka nowych mediów, kierunki plastyczne, marketing.