Wyprzedaże, rabaty na wyprakę i plecaki szkolne w Gdańsku.

Wszystko o egzamine maturalnym

Egzamin maturalny 2017

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

  • a. język polski
  • b. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego
  • c. język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego;

w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

  • a. język polski
  • b. matematyka
  • c. język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)
  • d. język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego;

w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Informacje dodatkowe

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku – Informacje, załączniki, arkusze…