W tym miesiącu testowaliśmy nowe plecaki i akcesoria szkolne, od producenta:

Egzaminy w naszej Szkole

W tym miejscu dziękujemy za pomoc w sfinansowaniu egzaminów płatnych – kierunkujących w zawodach rzemieślniczych. Sponsorem szkoleń była Firma Belveder. Producent polskiej galanterii skórzanej, w tym toreb dla studentów i uczniów szkół średnich

Szukasz, plecaków, książek, torby studenckiej dla maturzysty i na uczelnię?

google play sklep

Sprawdź kompendium wiedzy o wyposażeniu ucznia oraz studenta uczelni wyższej. Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy nasz dział poświęcony zakupom oraz wyposażeniu ucznia. Nasza redakcja pisze recenzje i testuje produkty dzięki uprzejmości wielu firm i sklepom on-line. Dziś polecamy Wam sklep Google Play: Zobacz Książki na Google PlayZobacz dlaczego nasze plecaki i torby dla studentów wybierane są tak chętnie przez uczniów z Gdańska

zsz7

Produkty szkolne szyte w Polsce

Rekomendujemy Państwu wyłącznie polskie wyroby skórzane i płócienne. Nasze produkty zostały zbadane pod kątem kraju pochodzenia oraz składu materiałowego.

Ekwipunek z gwarancją

Jeśli już torba, buty, czy plecak do szkoły to tylko taki na który otrzymujemy przynajmniej 2 letnią gwarancję producenta lub sklepu. Krótszy okres gwarancyjny jest nie do przyjęcia!

Wszystko o egzaminie maturalnym

Egzamin maturalny

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

 • a. język polski
 • b. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego
 • c. język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego;

w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

 • a. język polski
 • b. matematyka
 • c. język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)
 • d. język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego;

w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Informacje dodatkowe

Kształcenie zawodowe w czteroletnim technikum dla młodzieży

Liceum czy technikum, a może branżowa szkoła I stopnia? To pytania, na które musi odpowiedzieć sobie każdy gimnazjalista i jego rodzice. Wybór szkoły na tym etapie edukacji może zadecydować o szansach na ciekawą pracę w przyszłości. Architektura krajobrazu, obsługa turystyczna, organizacja reklamy i ogrodnik to propozycje ciekawych zawodów z przyszłością w naszej Małej Akademii Projektu.
Nauka w liceum trawa trzy lata, potem studia licencjackie kolejne trzy i magisterskie dwa. Razem osiem lat nauki. Czy gwarantuje to w przyszłości karierę? Coraz częściej słyszy się, że osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy jest za dużo, a poszukiwani są fachowcy. Pracodawcy poszukują osób z doświadczeniem, a nie teoretyków, których muszą uczyć od podstaw zawodu. Obecnie sukces osiąga ten, kto potrafi połączyć teorię z praktyką.
Nauka w technikum w ciągu czterech lat pozwala na szybkie zyskanie samodzielności, zdobycie doświadczenia podczas praktyk oraz staży i nie zamyka drogi do dalszej edukacji w szkole policealnej czy na studiach. Umożliwia zdobycie ciekawgo zawodu i matury jednocześnie. Uczniowie technikum maja takie same przedmioty ogólnokształcące jak w liceum. Połowa zajęć z przedmiotów zawodowych odbywa się w formie praktycznej w specjalistycznych pracowniach.
Każdy zawód w naszym technikum podzielony jest na dwie kwalifikacje. Po zdaniu egzaminów potwierdzających każdą z nich otrzymuje się świadectwo. Po uzyskaniu wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu otrzymyje się oprócz świadectwa ukończenia technikum, państwowy dyplom technika. Niektóre zawody mogą mieć wspólne kwalifikacje, umożliwia to dynamiczny, przystosowany do zmian na rynku pracy rozwój kariery zawodowej. W krótkim czasie można uzupełnić brakującą wiedzę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i w prosty sposób zdobyć nowy zawód.

Kształcenie zawodowe w trzyletniej branżowej szkole I stopnia dla młodzieży

Nauka w branżowej szkole I stopnia nastawiona jest przede wszystkim na zdobywanie podczas nauki konkretnych umiejętności. Oznacza to, że uczniowie spędzają w szkole 2-3 dni w tygodniu, a pozostałe na praktykach. Taki system nauki zapewnia doskonałe przygotowanie do podjęcia pracy już po trzech latach nauki. Nasza szkoła dysponuje własnym, nowoczesnym zapleczem warsztatowym przystosowanym do kształcenia w zawodzie ogrodnik.

Czy możliwa jest dalsza nauka? Oczywiście, że tak. Absolwenci mogą kontynuować naukę w 2-letniej branżowej szkole II stopnia. Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Uczniowie po ukończeniu takiej szkoły będą mogli kontynuować naukę nawet na studiach wyższych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe KKZ dla dorosłych
Czym jest KKZ?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy  jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Kurs prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

To także łatwy i szybki sposób na uzyskanie nowych kompetencji zawodowych oraz możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności, zamiany pasji w zawód. KKZ to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej.

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty
 • ukończone 18 lat,
 • wniosek o przyjęcie na KKZ (do pobrania tutaj),
 • dowód osobisty do wglądu,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
 • fotografia -1 szt.,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00

Informujemy, że ze względów organizacyjnych decyzja o rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolnym 2017/2018 zostanie podjęta 31.08.2017.

Jakie kursy prowadzimy?
 1. Kwalifikacja R.21- Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  technik architektury krajobrazu – 314202,
  Nauka trwa 2 semestry,
  Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, minimum 2 razy w miesiącu.
 2. Kwalifikacja R.5 – Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
  ogrodnik – 611303,
  Nauka trwa 3 semestry (około 1,5 roku),
  Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, min. 2 razy w miesiącu.